De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

MR

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

Wat betekent de MR voor u als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt (in principe) geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: Wanneer u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de oudercommissie (OR) spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR is bij wet geregeld en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wie zitten er in de MR van de Borgloschool? 

 

 

 Kim Slettenhaar                 Voorzitter


 Lisette Derks                     Secretaris


 Patty Velthuis- de Lange    OMR


  Erwin van den Beld            OMR


 Rick Pebbels                        OMR


 Jeanette Veneman              PMR

 

 

GMR =Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier komen de afgevaardigden van de MR-en van alle openbare scholen bij elkaar om te overleggen. De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 personeel en 6 ouders.Meer informatie over de MR klik hier.

Wilt u contact: mr@borgloschool.nl

Notulen, reglementen enz.

 

 

Nieuws

video

Nieuwe naam OPOD
Per 1 januari 2022 zijn OPOD en DAM gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Zinder.

Nieuws

video

Nieuwe schoolgids 2021-2022
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2021-2022 staat nu op de website. Deze is te vinden in het menu Onze school/Schoolgids.

Nieuws

video

School Ondersteunings Profiel
De nieuwste versie van het SOP (School Ondersteunings Profiel) is nu in te zien via de website.