De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

Activiteiten

Op de Borgloschool vinden jaarlijks verschillende activiteiten plaats. Sommige activiteiten zijn eenmalig, andere zijn terugkerend en structureel van aard. Mede door uw hulp kunnen wij tal van deze activiteiten realiseren.  Uw hulp als ouder/verzorger wordt door het team dan ook zeer gewaardeerd.

Zoals u in onderstaande lijst kunt zien... kunnen we uw hulp goed gebruiken!

Lijst met jaarlijkse activiteiten:

Luizenmoeder/vader
Een team van ouders controleert geregeld (meestal na een vakantie) de leerlingen op luizen. De datum wordt in overleg besloten. Daarnaast worden er extra controles uitgevoerd als er luizen (en/of neten) zijn geconstateerd. Deze controles zijn derhalve niet vooruit te plannen.

Voorlezen kleutergroep (1x p/week)
Ieder vrijdagochtend wordt er in de kleutergroepen gelezen. Iedere laatste vrijdag van de maand leest groep 8 met de kleuters.

Ondersteuning technieklessen
Iedere dinsdagmiddag heeft een groep techniekles. Hierbij zijn de eigen leerkracht en onze conciërge aanwezig. Het is wenselijk om er een extra ouder bij te hebben. De school heeft een eigen techniekkast met daarin verschillende materialen waarbij techniek naar voren komt. Dit gebeurt in een circuitvorm waarbij de kinderen twee aan twee werken waarbij u als hulpouder kunt assisteren. Wellicht kunt u ook meehelpen met het klaarzetten en opruimen van de materialen.

Ondersteuning handvaardigheid
Soms is het prettig om een extra helpende hand te krijgen van een ouder als de handvaardigheidsopdracht wat meer uitgebreid is dan normaal. U kunt dan helpen met gereedzetten van materialen, kinderen ondersteunen tijdens de les en wellicht ook helpen met het opruimen.

Verkeersexamen groep 7 (1x p/jaar)
In het voorjaar doet groep 7 altijd mee met het verkeersexamen. Er wordt een vastgestelde route gefietst waarbij u als ouder kunt helpen door op vaste punten te gaan staan om te kijken of de kinderen zich houden aan de verkeersregels en nog op de goede weg zijn om de route te volbrengen.

Begeleiding excursie(s) 
Regelmatig vinden er excursies plaats, hiervoor hebben we vaak hulp nodig van ouders die willen meerijden met de auto of met de fiets. Excursies worden van te voren aangekondigd door de leerkracht(en), vaak middels een brief. Hierop staan de datum, plaats en tijden.

Stukjes schrijven voor de nieuwsbrief
Vier keer per jaar komt de nieuwsbrief uit. Dit is nieuws vanuit de school. U als ouder kunt er ook informatie in kwijt die interessant is voor de leerlingen/ouders/school.

Aankleding gangen (Kerst, Sinterklaas, thema’s)
Spreekt voor zich.

Zitting in Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) heeft als doel het ondersteunen van het team bij allerlei activiteiten, waarbij vaak ook andere ouders gevraagd worden om te helpen. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen zoals voorleesontbijt en Paasontbijt en evenementen voor leerlingen en ouders. De OR houdt zich tevens bezig met het beheren van de financiën van het schoolfonds en het schoolreisgeld. Het inning van het schoolgeld gebeurt door de OR 2 keer per jaar. De OR vergadert 5 keer per jaar. Via de  nieuwsbrief  worden ouders op de hoogte gehouden en wordt om hulp gevraagd voor activiteiten zoals versieren voor Sinterklaas, Kerst en Pasen, hulp bij het organiseren van de kerstmarkt (eens in de 2 jaar) etc. Namens de school zit altijd één personeelslid in de ouderraad.

Zitting in Ouderbetrokkenheidsgroep
In deze groep is er een actief overleg over hoe wij als school ouders meer kunnen betrekken bij school. Deze betrokkenheid van ouders is belangrijk om de communicatie te versterken en zo nog beter in te kunnen spelen op wat er leeft in en om school.

Kerstmarkt
Het helpen organiseren bij allerhande activiteiten die zich voordoen bij de kerstmarkt (eens per 2 jaar) bijv. het voorbereiden en/of opzetten van de kerstmarkt, helpen tijdens de kerstmarkt (achter een kraampje staan) en het afbreken en opruimen van de kerstmarkt. Dit alles gebeurt in samenwerking met de OR.

Schoolvoetbal (1 periode per jaar: iets voor en tijdens meivakantie)
Hierbij helpt u de kinderen voor te bereiden op het schoolvoetbaltoernooi. U verzorgt drie trainingen aan een groepje van ongeveer 12 leerlingen. Tijdens de sportdag zelf begeleid u die groep. Indien het team wint dan gaat het door naar een vervolgronde. U begeleidt dan wederom het team.

Themabijeenkomsten
Soms wordt er een themabijeenkomst gehouden. Een avond die in het teken staat van een thema. Indien u uitgebreid voorlichting kan geven over een onderwerp wat een brede doelgroep aan ouders interesseert dan zou dat misschien wel wat kunnen zijn voor een themabijeenkomst.

Sneeuwruimen
Indien er ’s ochtends sneeuw is gevallen is het fijn dat de paden naar school goed begaanbaar zijn. Om dit op tijd te kunnen realiseren zijn extra handen welkom. 

Scannen/digitaliseren van methodes
Het scannen van methodemateriaal naar de computers zodat het op het digitale schoolbord gebruikt kan worden. Hulp bij het scannen van methodemateriaal is altijd welkom.

Geven van gastlessen
Graag zouden wij vaker een gast in de klas hebben die voorlichting geeft over een interessant onderwerp. Dat kan uw beroep zijn maar bijvoorbeeld ook uw hobby. Zolang het maar aansluit op de leefwereld van het kind.

Schoonmaken lokalen en speelgoed kleutergroepen eind van het jaar
Aan het einde van het jaar hebben veel kleuters intensief gespeeld in het lokaal met de verschillende materialen. Het is vanuit hygiënisch oogpunt nodig om in ieder geval aan het einde van ieder schooljaar een grote schoonmaak te houden waarbij het interieur en het speelgoed goed wordt schoongemaakt. Het volgende schooljaar kan er dan weer fris worden begonnen!

Nieuws

video

Studiedag
Op vrijdag 24 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.

Nieuws

video

Thema ochtend zindelijkheid
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het beste kunt aanpakken of wilt u gewoon even sparren over dit onderwerp? Lees dan verder!

Nieuws

video

Schoolgids 23-24
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2023-2024 staat nu op de website. Deze is te vinden in het menu Onze school/Schoolgids.