De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

Onze cultuur

Onze school heeft oog voor wat er in de wijk speelt. Wij staan actief en betrokken in het buurtleven. De Borgloschool is een echte wijkschool, centraal gelegen aan het Groenewold. Met een historie en toekomstperspectief om trots op te zijn. De leerkrachten tonen duidelijk hun betrokkenheid bij de leerlingen.

Veilige sfeer

We creëren op school bewust een zo veilig mogelijke sfeer, waarbij leerkrachten duidelijk hun betrokkenheid bij de leerlingen tonen. Dit vormt wat ons betreft een van de basisvoorwaarden voor leren.

Logische regels

We ondersteunen de veilige sfeer door het naleven van ‘de regel van de week'. Deze regels zijn duidelijk, logisch en gelden voor iedereen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten houden zich aan de regels. Wanneer we rekenen of lezen, instructie krijgen of aan de slag zijn gegaan, is de sfeer anders dan wanneer we handvaardigheid hebben of technieklessen krijgen. Een duidelijke werksfeer bevordert de prestaties van de leerlingen.

Hoge verwachtingen

Binnen een veilige setting koesteren leerkrachten vanuit hun professie, hoge verwachtingen voor alle leerlingen. Niet met het doel om leerlingen op te jagen of te frustreren, maar juist met het doel het beste in hen naar boven te brengen.

Positieve benadering

Veel van onze leerlingen kunnen wel wat extra aanmoediging gebruiken. En wat geeft meer vertrouwen in jezelf dan een meester of juf die zeker weet dat je het kunt, die moeilijke som maken, een niveau hoger komen met lezen? Daarom treden de leerkrachten de leerlingen vol positieve verwachtingen tegemoet. Zij proberen de kinderen enthousiast te maken over behaalde prestaties en hen te bevestigen in alles wat goed gaat. Je weet tenslotte pas wat je kunt als je het probeert. We leren de kinderen dan ook dat fouten maken niet erg is. Integendeel, van je fouten leer je het meest.

Zelfstandigheid bevorderen

Zelfstandig werken is belangrijk op onze school. Zelf in actie komen, op eigen initiatief hulp vragen aan de leerkracht of aan medeleerlingen, het kan niet genoeg gewaardeerd worden. Er wordt gewerkt vanuit het model van de activerende effectieve instructie. Dit betekent dat de leerkracht kort en doelgericht instructie geeft en de leerlingen vervolgens zelf aan de gang gaan.

Gedifferentieerd aandacht geven

De leerkracht ondersteunt die leerlingen die extra zorg behoeven, hetzij met extra instructie, hetzij met moeilijker werk. De andere leerlingen storen de leerkracht dan niet. Zij stellen de aandacht die zij wensen even uit tot het moment dat de leerkracht, volgens een vaste ronde, weer langskomt. Ook straks, op het voortgezet onderwijs, zullen ze zelfstandig moeten werken en zelf met ideeën en oplossingen moeten komen.

Rekening houden met verschillen

Wij houden met de aanschaf van nieuwe methoden rekening met de mogelijkheid van (begeleid) zelfstandig werken. Zowel kinderen die meer herhaling nodig hebben, als leerlingen die wat moeilijker leerstof aankunnen, werken op eigen niveau zelfstandig verder. De leerkracht heeft tijdens het moment van het zelfstandig werken tijd om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Door middel van een weektaak en de klassikale instructie, weten de leerlingen wat zij moeten doen en hoe zij het werk kunnen plannen.

Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen en dat heeft een reden. Leerlingen die zich op die vlakken goed ontwikkelen, doen het ook beter op cognitief gebied. Wie goed in zijn vel zit, presteert beter. In 2014-2015 wordt gestart met de methode Zippy's en Apple's vrienden. Deze methode is goedgekeurd door het ministerie van OCW.

Extra's

Leerlingen die meer aankunnen stimuleren we om ook meer te doen. We dagen de leerlingen uit, we laten de meerwaarde en het plezier zien van extra leren. Leerlingen uit groep 8 kunnen eventueel deelnemen aan de zogenaamde ‘masterclass' in het voorgezet onderwijs. Ook zij, voor wie de aangeboden stof nauwelijks te behappen is, hebben recht op extra aandacht. We hebben daar verschillende ondersteunende methoden voor, zoals Maatwerk (rekenen) en Woordbouw (spelling). Leerlingen met complexe problemen vragen tijd en die krijgen ze ook. Kortom, er is veel aandacht voor een goede leerlingenzorg.

Nieuws

video

Thema ochtend zindelijkheid
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het beste kunt aanpakken of wilt u gewoon even sparren over dit onderwerp? Lees dan verder!

Nieuws

video

Schoolgids 2022-2023
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2022-2023 staat nu op de website. Deze is te vinden in het menu Onze school/Schoolgids.

Nieuws

video

Nieuwe naam OPOD
Per 1 januari 2022 zijn OPOD en DAM gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Zinder.