De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

Missie & Visie

De school voor je leven

Als Borgloschool willen we middenin het leven staan. Dat is wat we willen aangeven met ons motto: Een school voor je leven! Met deze missie beschrijven we wat we wensen voor de positie van onze school en we beschrijven ook het toekomstideaal voor onze leerlingen. Kort samengevat hopen we drie grote doelen te bereiken:

  • We willen een echte wijkschool zijn. Een school voor het leven en ook vol leven, een prettige en sfeervolle plek dichtbij huis voor de kinderen, een plek waar ze hun buurtgenootjes tegenkomen en waarbij ouders zich betrokken en gewaardeerd voelen.
  • We willen dat onze leerlingen de Nederlandse taal goed beheersen, zodat zij zich na de basisschool verder kunnen ontwikkelen op een voor hen passende wijze.
  • We willen dat onze leerlingen zelfstandig leren handelen en zelf beslissingen leren nemen. Dat zijn immers vaardigheden die ze in onze maatschappij hard nodig zullen hebben.

Zelfstandigheid

Op onze school besteden wij veel aandacht aan samenwerken, zelfstandig werken en aan sociale vaardigheden. Onze leerlingen krijgen hiervoor weektaken waar ze zelfstandig en in groepjes aan kunnen werken. De duidelijke en prettige werksfeer bevordert hun prestaties en de kinderen krijgen de aandacht die ze nodig hebben. We stimuleren zelfstandig werken en wat geeft nou meer vertrouwen in jezelf dan een meester of juf die zeker weet dat je het kunt? Zoals die moeilijke som maken of een niveau hoger komen met lezen. De leerlingen worden door onze leerkrachten vol positieve verwachtingen tegemoet getreden. Zij proberen de kinderen enthousiast te maken over behaalde prestaties en hen te bevestigen in alles wat goed gaat. Je weet tenslotte pas wat je kunt als je het hebt geprobeerd. De kinderen leren dan ook dat fouten maken niet erg is. Integendeel, van je fouten leer je het meest.

Taal, begrijpend lezen en techniek

Op onze school lopen taal, (begrijpend) lezen en rekenen als rode draad door alle leergebieden heen. Iedere dag wordt door alle groepen op een zelfde tijdstip gelezen. Dat doen ze in afwisselende vormen. Belangrijk is dat kinderen teksten goed kunnen begrijpen. Voor nu in hun schoolperiode, bijvoorbeeld met teksten van geschiedenis en aardrijkskunde. En natuurlijk ook voor later. Net als lezen en taal krijgt rekenen op onze school extra aandacht. Met ons rekenonderwijs willen wij een optimale basis leggen. Waarmee de kinderen veel onderwerpen in hun leven beter zullen begrijpen.Techniek leeft bij ons op school. Kinderen groeien op in een wereld vol techniek. Wij hebben drie jaar begeleiding van een Techniek Coach gehad. Bovendien beschikken wij over een speciale coördinator die alles weet van ‘Verbreding Techniek Basisonderwijs’. Iedere week is er een middag techniek in circuitvorm, waarvoor we veel verschillende techniekmaterialen hebben aangeschaft. Met lessen zoals het maken van zeepjes, een vlot bouwen, een huis metselen of een stroomkring maken, vormen onze leerlingen een breed en realistisch beeld van techniek.

Nieuws

video

Thema ochtend zindelijkheid
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het beste kunt aanpakken of wilt u gewoon even sparren over dit onderwerp? Lees dan verder!

Nieuws

video

Schoolgids 2022-2023
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2022-2023 staat nu op de website. Deze is te vinden in het menu Onze school/Schoolgids.

Nieuws

video

Nieuwe naam OPOD
Per 1 januari 2022 zijn OPOD en DAM gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Zinder.