De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

Hoogtepunten

De hoogtepunten herinneren de leerlingen zich nog als ze jaren geleden de school hebben verlaten. Het zijn de smaakmakers van de schooltijd en ze zijn tekenend voor de sfeer die er hangt op school, voor de schoolcultuur.

Wij organiseren om de twee jaar een kerstmarkt op school; we zorgen altijd voor enkele specialiteiten die de aandacht trekken, zodat mensen nieuwsgierig worden naar de school. Door het jaar heen worden verder allerlei activiteiten, zoals een podiumoptreden, rondom een thema georganiseerd voor de kinderen én voor de ouders. Aan het einde van het schooljaar is er altijd een eindfeest ter afsluiting van het jaar.

Inloop

Er zijn vaste data waarop de ouders van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 na schooltijd binnen komen om het werk van de kinderen te bekijken en, indien gewenst, een praatje met de leerkracht kunnen maken.

Eindfeest

Er is, vlak voor de zomervakantie, een eindfeest waarbij een activiteit plaatsvindt voor jong en oud.

Sinterklaas

Het traditionele jaarlijks Sinterklaasfeest is altijd weer een hoogtepunt. Het is steeds weer een verrassing op welke wijze hij de school bezoekt. Sinterklaas brengt zeker een bezoekje aan de groepen 1 t/4. De oudere leerlingen helpen de Sint door een surprise te maken voor een medeleerling.

Kunst en cultuur

Elk jaar is er schoolbreed aanbod van cultuuractiviteiten. De Borgloschool is een Brede school nieuwe stijl. Dat betekent veel aandacht voor dans, theater, muziek en sport. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van de Leeuwenkuil en Ulebelt. 

Kinderboekenweek

Alle kinderen doen elk jaar enthousiast mee aan de Kinderboekenweek. De ouders worden uitgenodigd voor een feestelijke opening, dan wel voor de sluiting van die week.

Schoolreis of kamp

Voor de leerlingen wordt jaarlijks een schoolreisje georganiseerd en voor de ‘achtstegroepers' een schoolkamp. Naast deze activiteiten organiseren de leerkrachten voor hun eigen groep soms een activiteit die past binnen een thema van een methode.

Nieuws

video

Studiedag
Op vrijdag 24 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.

Nieuws

video

Thema ochtend zindelijkheid
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het beste kunt aanpakken of wilt u gewoon even sparren over dit onderwerp? Lees dan verder!

Nieuws

video

Schoolgids 23-24
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2023-2024 staat nu op de website. Deze is te vinden in het menu Onze school/Schoolgids.