De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

MR

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

Wat betekent de MR voor u als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt (in principe) geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: Wanneer u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de oudercommissie (OR) spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR is bij wet geregeld en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wie zitten er in de MR van de Borgloschool? 

 Mark Hutten                  personeelsgeleding, voorzitter


 Kim Slettenhaar             personeelsgeleding, secretaris


 Marissa Völkers              personeelsgeleding, vervangend voorzitter


 Maarten van Garderen     oudergeleding


 Stephan Serano               oudergeledingGMR =Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier komen de afgevaardigden van de MR-en van alle openbare scholen bij elkaar om te overleggen. Meer informatie over de MR klik hier.

Wilt u contact: mr@borgloschool.nl

Notulen, reglementen enz.

 

 

Nieuws

video

IJsselloop
Op zondag 14 april vond de 14e editie van de IJsselloop plaats. Vanuit KindCentrum Borgele liepen diverse kinderen mee.

Nieuws

video

Koninsspelen 2019
Op vrijdag 12 april j.l. zijn op Kindcentrum Borgele de Koningsspelen gevierd.

Nieuws

video

Info-avond Kindcentrum Borgele
6 februari 2019 Informatie-avond KindCentrum

folder