De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

KindCentrum Borgele: uniek in Nederland

KindCentrum Borgele: uniek in Nederland

‘Wij willen een voorbeeld zijn voor de BV Nederland’

Vanaf 9 januari 2017 zitten ze allemaal onder één dak in het KindCentrum Borgele: de Borgloschool (regulier onderwijs), ODC (Orthopedagogisch DagCentrum) ’t Lantaarntje, De Linde (Speciaal Onderwijs) en Partou (kinderopvang). Daarmee is een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen partijen uit het onderwijs en uit de zorg. In het prachtige, spiksplinternieuwe gebouw weten teams en kinderen elkaar al prima te vinden.

‘Je voelt het als je binnenkomt…’ staat op de uitnodiging voor de officiële opening op vrijdag 31 maart. En dat klopt. Het hoefijzervormige gebouw van het kindcentrum straalt op alle mogelijke manieren uit dat kinderen hier een warme, veilige, maar ook inspirerende plek vinden om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. In alle ruimten van het gebouw komt licht van buiten binnen, door de ramen of door het dak. Vanuit elk lokaal waar kinderen verblijven kun je rechtstreeks naar buiten. Dat geeft leerkrachten en begeleiders de gelegenheid om op elk moment dat ze willen de buitenlucht op te zoeken met de kinderen.

Uniek in Nederland
Volgens de Jeugdwet moeten jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs zo veel mogelijk samenwerken, maar voor kinderen die zorg nodig hebben is in die wet eigenlijk niets geregeld. Op dit moment wordt er op verschillende plaatsen nagedacht over het opzetten van een integraal kindcentrum; in Deventer is deze unieke combinatie er al. ‘We hadden hier natuurlijk ook een prachtige kans’, vertelt algemeen directeur Huub de Haan. ‘Zowel ’t Lantaarntje als (de onderbouw van) De Linde waren al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Ook de Borgloschool was daaraan toe. Kinderopvang Partou maakt het plaatje van een integraal kindcentrum compleet.’

Samenwerken
De Haan is pas zes weken betrokken bij het kindcentrum, maar hij is nu al trots op alles wat er gebeurt. ‘Ik ben aangetrokken om het proces van samenwerken in de komende jaren te begeleiden’, legt hij uit. ‘Zowel binnen als buiten de deur. Elke partner heeft natuurlijk zijn eigen kennis en expertise, maar ze zijn ook allemaal heel druk. Dan is het best ingewikkeld om er ook nog voor te zorgen dat de samenwerking goed verloopt.’

Overigens hoeft hij zich geen zorgen te maken over de intentie tot samenwerken, want er zijn spontaan al allerlei initiatieven tot stand gekomen. ‘Leerlingen van De Linde spelen samen buiten met die van de Borgloschool, we organiseren met zijn allen de Koningsspelen, kinderen van ’t Lantaarntje die over een tijdje naar De Linde gaan, kunnen er nu al een dagdeel meedraaien en Partou biedt buitenschoolse opvang voor de leerlingen. Die samenwerking verloopt heel natuurlijk’, constateert hij tevreden. ‘De medewerkers weten elkaar al heel goed te vinden.’

Rijke omgeving
Het KindCentrum Borgele biedt een rijke omgeving voor kinderen. Kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs , zorg en/of behandeling, krijgen hier wél de kans om in contact te komen met kinderen die naar een reguliere basisschool gaan. Omgekeerd maken de kinderen uit het reguliere onderwijs kennis met bijzondere kinderen. ‘Zij vinden het straks heel gewoon dat mensen anders zijn, dat er verschillen zijn in mensen’, concludeert De Haan. ‘Bovendien bieden we een surplus voor kinderen met een beperking, want behalve dat ze in contact komen met het reguliere circuit, gaan ze er ook daadwerkelijk aan mee doen, als dat kan.’

Petri-schaaltje
Daarbij loopt het kindcentrum wel tegen een paar praktische zaken aan. Want behandeling, zorg, (speciaal) onderwijs en kinderopvang worden niet allemaal uit dezelfde middelen gefinancierd. Zo heeft Stichting De Parabool zelf in het gebouw geïnvesteerd,  waar de gemeente Deventer – zoals gebruikelijk - voor huisvesting van de scholen zorgt. Partou huurt een deel van het gebouw van de gemeente. Die verschillende financieringsstromen kunnen botsen met de ambitie van de vier partners om heel veel samen te gaan doen. ‘Er is maar een vraag die leidend moet zijn’, vindt De Haan. ‘En dat is: “Wat vraagt de ontwikkeling van het kind?” Niet bijvoorbeeld of het past in de cao. Ons uitgangspunt is: de optimale ontwikkeling van de kinderen zonder fysieke of financiële belemmeringen. Wij willen een voorbeeld zijn voor de BV Nederland, het Petri-schaaltje. Hier op het KindCentrum Borgele gebeurt het! Is dat groot gedacht? Misschien wel, maar ik zie het na zes weken al ontstaan!’

Officiële opening
Op 31 maart vindt de officiële opening van het KindCentrum Borgele plaats. Met ’s morgens een vrolijk programma voor alle kinderen: een theatervoorstelling, workshops en poffertjes eten. ’s Middags is er een officieel programma voor ouders en genodigden. Met natuurlijk de nodige toespraken, een officiële openingshandeling van wethouder Jan Jaap Kolkman en rondleidingen door het gebouw.

Vanaf 18.00 uur is iedereen die dat wil welkom om het nieuwe kindcentrum te bewonderen.  

Nieuws

video

Kerstviering
Op donderdag 21 december organiseren wij van 16.30 uur – 17.30 uur weer het gezellige kerstdiner voor de kinderen van onze school.

Nieuws

video

Feestelijke opening KindCentrum Borgele

Nieuws

video

KindCentrum Borgele: uniek in Nederland
Vanaf 9 januari 2017 zitten ze allemaal onder één dak in het KindCentrum Borgele: de Borgloschool (regulier onderwijs), ODC (Orthopedagogisch DagCentrum) ’t Lantaarntje, De Linde (Speciaal Onderwijs) en Partou (kinderopvang). Daarmee is een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen partijen uit het onderwijs en uit de zorg. In het prachtige, spiksplinternieuwe gebouw weten teams en kinderen elkaar al prima te vinden.

folder