De school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool

logo

Kerstviering

Kerstviering

Kerstdiner
Op donderdag 21 december organiseren wij van 16.30 uur – 17.30 uur weer het gezellige kerstdiner voor de kinderen van onze school.
Wij willen u ook dit jaar weer vragen om lekkere hapjes te maken voor dit kerstdiner in de klassen. In de klassen hangen lijsten waar u op aan kunt geven wat u maakt voor het kerstdiner.
Het kerstdiner is bedoeld voor de leerlingen en leerkracht.
U heeft de mogelijkheid om te wachten in de grote hal, onder het genot van een hapje en drankje.
Om het kerstdiner zo rustig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u dringend om niet in de klassen of gangen te blijven tijdens het kerstdiner.

Bord, bestek en beker
Als iedereen zijn/haar eigen bord, bestek en beker in een vastgeplakte/afgesloten plastic tas meeneemt en ’s avonds weer mee terugneemt, dan zal de afvalberg beperkt blijven. Wilt u dit, voorzien van de naam van uw kind, op de donderdagochtend voorafgaand aan het kerstdiner meegeven?

Afronding van het kerstfeest.
Om 17.30 uur ronden we het kerstfeest af. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 worden door ouders/verzorgers uit de klassen opgehaald. Kinderen uit de bovenbouw die zelf naar huis mogen, kunnen dan op eigen gelegenheid naar huis gaan.

Kerstkoor
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die zich hebben opgegeven, zullen donderdagmiddag van 13.30 uur tot 14.00 uur een aantal kerstliederen zingen. U bent van harte welkom om te komen luisteren.

Schooltijden:
Donderdag 21 december is een gewone schooldag. De leerlingen gaan tot 14.00 uur naar school.
Op Vrijdag 22 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 

Nieuws

video

Kerstviering
Op donderdag 21 december organiseren wij van 16.30 uur – 17.30 uur weer het gezellige kerstdiner voor de kinderen van onze school.

Nieuws

video

Feestelijke opening KindCentrum Borgele

Nieuws

video

KindCentrum Borgele: uniek in Nederland
Vanaf 9 januari 2017 zitten ze allemaal onder één dak in het KindCentrum Borgele: de Borgloschool (regulier onderwijs), ODC (Orthopedagogisch DagCentrum) ’t Lantaarntje, De Linde (Speciaal Onderwijs) en Partou (kinderopvang). Daarmee is een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen partijen uit het onderwijs en uit de zorg. In het prachtige, spiksplinternieuwe gebouw weten teams en kinderen elkaar al prima te vinden.

folder