De school voor je leven, een school vol leven

vrouw Ieder kind voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving, daar zetten wij ons vol voor in. Belangrijk hierbij zijn de sociale vaardigheden, dat onze leerlingen goed met anderen kunnen omgaan en samenwerken.

Wij streven er bovendien naar dat de kinderen zowel tijdens als aan het einde van hun schoolperiode prettig zelfstandig zijn. Zij plannen en organiseren hun eigen werk, nemen initiatief en komen zelf met ideeën. Dat doen ze met zelfvertrouwen, ze kennen hun mogelijkheden en grenzen en weten waar ze nog kunnen verbeteren. Ze gaan vanzelfsprekend op een respectvolle en ontspannen manier om met verschillen op het gebied van afkomst, religie en mogelijkheden. De kinderen kansen bieden, dat is wat wij belangrijk vinden. Een goede basis leggen voor de toekomst die hen verder helpt om naadloos aan te sluiten op het voortgezet onderwijs.

Al onze leerlingen komen uit de wijken Borgele en Platvoet. Voor hen is de Borgloschool de gezellige en levendige buurtschool, centraal gelegen aan het Groenewold. Een sfeervolle plek dichtbij huis. De kinderen wonen, spelen en gaan hier samen naar school. Met ons enthousiaste en gemotiveerde team van meesters en juffen zorgen wij voor een prettige en veilige sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ouders zich betrokken en gewaardeerd voelen.

schoolgidsDat is onze school, de Borgloschool.

Met vriendelijke groet,

Pauline van den Boom
Directeur van de Borgloschool

Belangrijke data

26 aug
Informatieavond
31 aug
Nieuwsbrief
7 - 10 sep
Oudergesprekken
14 sep
Inloop
22 sep
Koffie-uurtje
7 okt
Start Kinderboekenweek
16 okt
Nieuwsbrief

De volledige ouderkalender vindt u hier »

Nieuws

video

bso Partou
Mogelijkheden tot bso op de Platvoet.

Nieuws

video

Invoering van continurooster
Met de verhuizing naar de Platvoet wordt ook het continurooster ingevoerd.

Nieuws

video

Groepsindeling 2015-2016
Na veel gepuzzel en vergaderen is nu de groepsindeling voor 2015-2016 bekend.