De school voor je leven, een school vol leven

vrouw Ieder kind voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving, daar zetten wij ons vol voor in. Belangrijk hierbij zijn de sociale vaardigheden, dat onze leerlingen goed met anderen kunnen omgaan en samenwerken.

Wij streven er bovendien naar dat de kinderen zowel tijdens als aan het einde van hun schoolperiode prettig zelfstandig zijn. Zij plannen en organiseren hun eigen werk, nemen initiatief en komen zelf met ideeën. Dat doen ze met zelfvertrouwen, ze kennen hun mogelijkheden en grenzen en weten waar ze nog kunnen verbeteren. Ze gaan vanzelfsprekend op een respectvolle en ontspannen manier om met verschillen op het gebied van afkomst, religie en mogelijkheden. De kinderen kansen bieden, dat is wat wij belangrijk vinden. Een goede basis leggen voor de toekomst die hen verder helpt om naadloos aan te sluiten op het voortgezet onderwijs.

Al onze leerlingen komen uit de wijken Borgele en Platvoet. Voor hen is de Borgloschool de gezellige en levendige buurtschool, centraal gelegen aan het Groenewold. Een sfeervolle plek dichtbij huis. De kinderen wonen, spelen en gaan hier samen naar school. Met ons enthousiaste en gemotiveerde team van meesters en juffen zorgen wij voor een prettige en veilige sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en de ouders zich betrokken en gewaardeerd voelen.

schoolgidsDat is onze school, de Borgloschool.

Met vriendelijke groet,

Pauline van den Boom
Directeur van de Borgloschool

Belangrijke data

20 apr
Nieuwsbrief
21 apr
Start Cito eindtoets +entree
24 apr
Koningsspelen
24 apr
Podiumoptreden groep 3, 4 en 5/6
27 apr
Koningsdag, alle kinderen zijn vrij
28 apr
Schoolreisje onderbouw
01 mei
Schoolreisje bovenbouw

De volledige ouderkalender vindt u hier »

Nieuws

video

Artikel van de Borgloschool in vakblad JSW
Lees hier het artikel dat in januari verscheen in het onderwijs vakblad JSW.

Nieuws

video

Rapporten mee
Maandag 16 maart gaan de rapporten weer mee.

Nieuws

video

Vrijdag 13 maart koffie-uurtje
Na het brengen van uw kind bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee met andere ouders kennis te maken en wat bij te praten (in de koffiekamer).